Cele i Regulamin

CELE, ZASADY I REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLUBU WSPINACZKOWEGO AGAMA

Klub Wspinaczkowy Agama jest Uczniowskim Klubem Sportowym, który zrzesza dzieci, rodziców i przyjaciół Klubu.

Nasza Misja

Agama jest klubem wspinaczkowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej głównym celem jest wszechstronny rozwój wspinaczkowy jego członków. Wysoko wykwalifikowana kadra, duże doświadczenie (sekcja istnieje od 2001 roku), oraz wyniki uzyskiwane przez członków i wychowanków sekcji (sportowe, jak i ogólnowspinaczkowe) są gwarantem najwyższej jakości zajęć.

 • Naszą misją jest „zarażenie” dzieci, młodzieży i dorosłych pasją do wspinaczki.
 • Pokazujemy, czym jest wspinaczka i jak wiele ma odsłon. Uczymy stawiania pierwszych kroków wspinaczkowych na sztucznej ściance, zasad asekuracji we wspinaczce, oraz podstawowych operacji sprzętowych. Uczymy różnych dyscyplin wspinaczkowych (buldering, prowadzenie, czasówki) i różnych technik wspinaczkowych.
 • Wyjeżdżamy razem na obozy w skałach, na zawody wspinaczkowe i pokazujemy dalsze możliwości rozwoju (m.in. góry).
 • Tworzymy indywidualny plan treningowy, uczymy samodzielnego planowania procesu treningowego, przygotowania się do zawodów i do wspinaczki w skałach.
 • Organizujemy od 20 lat zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży, które są włączone do Pucharu Polski
 • Stawiamy na kompleksowy rozwój dzieci i młodzieży. Członkowie Agamy osiągają wiele sukcesów sportowych (m.in. wielokrotne Mistrzostwo Polski w każdej grupie wiekowej, trzykrotne wicemistrzostwo świata).
 • Dla nas liczy się jednak nie tylko wynik sportowy. Co prawda stanowi on ważny miernik rozwoju, ale nie jedyny. Równie ważny jest stabilny i wszechstronny rozwój zarówno fizyczny, psychiczny, emocjonalny i społeczny.
 • Dzieciaki z sekcji, oprócz własnych treningów, pomagają rozpowszechnić ten sport wśród swoich rówieśników i dorosłych angażując się w organizację różnego rodzaju inicjatyw (m.in. „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, zajęcia wspinaczki dla dzieci z rodzin patologicznych, dzieci z Domów Dziecka, czy dzieci niepełnosprawnych). Aktualnie w Agamie trenuje sekcja dzieci niepełnosprawnych. Uczestniczy w niej regularnie 8 dzieci z niepełnosprawnościami, a pomagają im zdrowi Agamowicze.
 • Jak pokazuje historia, dzięki takiemu podejściu wychowaliśmy już wielu „prawdziwych  wspinaczy” zarówno wybitnych sportowców, członków Kadry Narodowej, górskich i skalnych wspinaczy, i znakomitych instruktorów, roudsetterów i ekiperów, z których kilku prowadzi teraz treningi w Agamie.

Dla kogo?

Prowadzimy zajęcia dla osób w niemal każdym wieku (od 5 lat). Poziom umiejętności także nie jest żadną przeszkodą. Z nami postawicie zarówno pierwsze kroki, udoskonalicie swoje umiejętności w sekcji rekreacyjnej, jak i wprowadzimy Was w świat wyczynowego treningu dla sportowców.

Schemat szkolenia w Klubie Wspinaczkowym Agama

Poziom początkujący:

Dla kogo: dla osób rozpoczynających przygodę ze wspinaniem oraz dla osób, które nie trenowały wcześniej w Agamie;

Wiek: od 5 lat, w zależności od wieku, instruktor indywidualnie ustala program szkolenia i dobiera odpowiednie metody;

Forma: zajęcia indywidualne z instruktorem;

– Zakres szkolenia: zasady obowiązujące na ściance wspinaczkowej, podstawy wspinania, nauka posługiwania się sprzętem wspinaczkowym, nauka asekuracji;

Cel: przygotowanie do zajęć w grupie na poziomie rekreacyjnym. Każdy nowy członek sekcji musi przejść indywidualne szkolenie z asekuracji i posługiwania się sprzętem wspinaczkowym. Czas trwania szkolenia na poziomie podstawowym zależny od wieku uczestnika oraz innych czynników; instruktor decyduje kiedy uczestnik może dołączyć do treningów w grupie;

Weryfikacja celu: sprawdzenie przez instruktora nabytych umiejętności; Szkolenie jest zakończone egzaminem praktycznym z asekuracji. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć – choć nie wyłączyć całkowicie – ryzyko wypadku.

Poziom rekreacyjny:

Dla kogo: dla osób, które odbyły szkolenie na poziomie początkującym, bądź (w przypadku osób, które wspinały się wcześniej) zostały sprawdzone przez instruktora, że posiadają wiedzę i umiejętności wymagane na tym poziomie. Wszyscy uczestnicy zajęć asekurują się w nawzajem, więc czynność ta musi być perfekcyjnie opanowana.

Wiek: istnieją 4 grupy wiekowe – grupa dla najmłodszych dzieci w wieku 5- 8 lat, grupa dla dzieci w wieku 8- 13 lat, grupa dla młodzieży w wieku 13-19 lat, grupa dla dorosłych- rodziców i przyjaciół Klubu.

Forma i czas zajęć: 1-1,5 godz., 3 razy w tygodniu, w grupach maksymalnie 8 osobowych;

Zakres szkolenia: nauka i doskonalenie techniki wspinania, nauka różnych dyscyplin wspinaczkowych (buldering, na trudność, na czas), trening ogólnorozwojowy;

Cel: przygotowanie do samodzielnego wspinania na sztucznej ściance, przygotowanie do wspinania w skałkach;

Weryfikacja celu: okresowe sprawdziany, starty w zawodach rekreacyjnych, wyjazdy sekcyjne w skałki;

Poziom sportowy:

– Dla kogo: dla osób, które odbyły szkolenie na poziomie rekreacyjnym i instruktorzy stwierdzą, iż są gotowe na podjęcie treningów na poziomie sportowym;

– Wiek: istnieją 2 grupy wiekowe – grupa 1 dla dzieci w wieku 8- 13 lat, oraz grupa 2 dla młodzieży w wieku 13-19 lat;

– Forma: zajęcia 1,5- 2godz, 3 razy w tygodniu, w grupach maksymalnie 8 osobowych;

– Zakres szkolenia: trening sportowy indywidualnie dobierany do wieku, celów sportowych oraz kalendarza zawodów i wyjazdów;

– Cel: przygotowanie do zawodów sportowych; przygotowanie do wspinaczki sportowej w skałkach

– Weryfikacja celu: wyniki na zawodach sportowych, testy sprawnościowe, wyniki w skałkach.

Regulamin i zasady uczestnictwa w Klubie Wspinaczkowym Agama

Członkowie sekcji

 • W treningach sekcji mogą uczestniczyć tylko członkowie Klubu Wspinaczkowego Agama, którzy opłacili bieżące składki miesięczne.
 • Członkowie sekcji biorąc udział w zawodach wspinaczkowych reprezentują Klub Wspinaczkowy Agama.
 • Członkowie Klubu Agama mają opracowywany indywidualny program rozwoju. Program ten ustalają trenerzy Agamy.

Nowi członkowie

Procedura dla każdej osoby rozpoczynającej treningi w Klubie Wspinaczkowym Agama jest następująca:

–  Rozmowa wstępna z rodzicami bądź opiekunami prawnymi osoby niepełnoletniej, a w przypadku dorosłych z samym kandydatem. Temat rozmowy obejmuje m.in. zasady funkcjonowania sekcji, zasady obowiązujące we wspinaczce sportowej, ryzyko związane z uprawianiem wspinaczki, oraz konieczność wykupienia ubezpieczenia NNW. Rozmowa kończy się podpisaniem zgody rodziców na członkostwo dziecka w Klubie Wspinaczkowym Agama. Warunkiem przystąpienia do Klubu Wspinaczkowego Agama i uczestnictwa w zajęciach Klubu jest złożenie następujących dokumentów:

 1. W przypadku osoby niepełnoletniej zgody rodziców na członkostwo dziecka w Klubie Wspinaczkowym Agama. Zgoda zawiera również oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uprawiania wspinaczki, oraz o posiadaniu ubezpieczenia NNW we wspinaczce sportowej.
 2. W przypadku osób dorosłych oświadczenia o posiadanych umiejętnościach asekuracji we wspinaczce, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki, oraz o posiadaniu ubezpieczenia NNW we wspinaczce sportowej.
 3. Dowodu wpłaty na konto Klubu wpisowego i składki miesięcznej za miesiąc, w którym nastąpiło przystąpienie do Agamy.
 4. Zapisanie się przez formularz elektroniczny: https://forms.gle/AFtpYLXi3FDZuSDNA
 • W przypadku osób początkujących, warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest odbycie indywidualnego szkolenia na poziomie podstawowym (opis powyżej);
 • W przypadku osób deklarujących poziom wyższy, indywidualne sprawdzenie posiadanych umiejętności; kwalifikację do odpowiedniej grupy przeprowadza instruktor Agamy prowadzący zajęcia w grupie, do której ma trafić uczestnik (po przeprowadzonym wywiadzie), bądź Małgorzata Kusztelak.

Instruktorzy Agamy

Pomimo, iż zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce, do prowadzenia zajęć ze wspinaczki nie ma konieczności posiadania uprawnień instruktorskich, w celu dbania o jakość i bezpieczeństwo zajęć prowadzonych w sekcji wspinaczkowej Agama wprowadza się następujące przepisy wewnętrzne.

 1. Prowadzący zajęcia indywidualne na poziomie początkującym

Zajęcia indywidualne na poziomie początkującym mogą być prowadzone jedynie przez osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia, tzn. instruktorzy i trenerzy wspinaczki sportowej,  instruktorzy wspinaczki skalnej PZA, operatorzy ściany wspinaczkowej; ponadto wymagana jest dodatkowo umiejętność pracy z dziećmi i posiadana praktykę w tym zakresie.

 1. Prowadzący zajęcia grupowe na poziomie rekreacyjnym j.w.
 2. Prowadzący zajęcia grupowe na poziomie sportowym j.w.
 3. Pomocnicy

Pomocnikami Agamy mogą być osoby, które posiadają duże i udokumentowane doświadczenie w uczestnictwie i współprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, które przejdą specjalistyczne szkolenie i zdadzą egzamin poświadczający posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności. Osoba taka dostaje stosowne zaświadczenie. Pomocnicy Agamy pomagają w organizacji zawodów, imprez okolicznościowych agamy oraz w wyjątkowych sytuacjach w prowadzeniu zajęć grupowych. W każdym przypadku Pomocnik Agamy pracuje pod bezpośrednim nadzorem instruktora i zgodnie z planem szkoleniowym przez niego ustalonym. Pomocnik nie jest samodzielnym pracownikiem, a jedynie osobą wspomagającą Instruktora Agamy.

Liczebność grup

W celu dbania o jakość i bezpieczeństwo zajęć prowadzonych w sekcji wspinaczkowej Agama wprowadza się następujące przepisy wewnętrzne dotyczące liczebności grup.

 1. Poziom początkujący

Na jednego prowadzącego przypada 1 lub 2 szkolonych.

 1. Poziom rekreacyjny

Zajęcia na poziomie rekreacyjnym prowadzone są w grupach maksymalnie 8 osobowych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość uczestnictwa w zajęciach więcej, iż 8 osób. W takim przypadku zajęcia są współprowadzone przez większą liczbę prowadzących, niemniej jednak zawsze obowiązują następujące limity: maksymalnie 8 uczestników przypadająca na jednego Instruktora Agamy, maksymalnie 4 uczestników przypadająca na jednego Pomocnika Agamy, łącznie maksymalnie 12 uczestników w grupie.

 1. Poziom sportowy

Zajęcia na poziomie sportowym prowadzone są w grupach maksymalnie 8 osobowych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość uczestnictwa w zajęciach więcej, niż 8 osób. W takim przypadku zajęcia są współprowadzone przez większą liczbę prowadzących, niemniej jednak zawsze obowiązują następujące limity: maksymalnie 8 uczestników przypadająca na jednego Instruktora Agamy, maksymalnie 4 uczestników przypadająca na jednego Pomocnika Agamy, łącznie maksymalnie 12 uczestników w grupie.

 

Zobowiązania uczestników zajęć

Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa we wspinaczce, stosować się do poleceń instruktora, oraz przestrzegać regulaminu ściany wspinaczkowej, na której  trenujemy.
 2. Wszelkie wątpliwości związane ze wspinaczką i asekuracją należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi.
 3. Każde gorsze samopoczucie, niedyspozycję  lub dolegliwość trzeba koniecznie zgłosić instruktorowi.
 4. Na treningi należy uczęszczać systematycznie, a każdą nieobecność trzeba wcześniej zgłaszać instruktorowi prowadzącemu i ją usprawiedliwić.
 5. Nie można spóźniać się na treningi.
 6. W czasie treningu należy „dać z siebie jak najwięcej” i starać się wykonać wszystkie zadania wyznaczone przez trenera.
 7. Po zakończeniu treningu trener prowadzący nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zajęć. Prosimy rodziców o punktualne odbieranie dzieci.
 8. Jeżeli rodzice wyrażają zgodę na pozostanie dziecka na ściance po treningu konieczne jest przyniesienie trenerowi prowadzącemu pisemnej zgody na samodzielne wspinanie dziecka po zajęciach Agamy.
 9. Opłaty za zajęcia należy uregulować do 15 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie naliczana będzie opłata dodatkowa w wysokości 50zł. Osoby, które nie mają opłaconej bieżącej składki miesięcznej nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
 10. Zwolnienie ze składki miesięcznej możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach (np. zwolnienie lekarskie z powodu długiej choroby, ważne sprawy rodzinne). W innych przypadkach składka jest obowiązkowa.
 11. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się zostaną odrobione w późniejszym terminie.
 12. Chęć rezygnacji z uczestnictwa w Agamie, zmianę klubu, zmianę ilości treningów w tygodniu należy złożyć w formie pisemnej z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Tym samym uczestnik musi wnieść opłatę za miesiąc, w którym składa rezygnację, oraz następny (nawet jeśli nie będzie uczęszczać na zajęcia). Tym samym uczestnik musi wnieść opłatę za miesiąc, w którym składa rezygnację, oraz następny (nawet jeśli nie będzie uczęszczać na zajęcia).

Wykaz trenerów Agamy:

Małgorzata Kusztelak,

Przemysław Kusztelak

Bartek Biskupski,

Ola Lewicka,

Mateusz Szmajda,

Michał Kulpiński,

Michał Wojewódzki,

Przemek Kusztelak,

Zuzia Maciejczyk,

Kamil Odzeniak,

Joanna Borer,

Magdalena Salwowska,

Jakub Jodłowski,

Jakub Dobrowolski

Karolina Smulczyńska

Oliwia Klimkiewicz

Konstanty Lewandowski


 • kwiecień 2024
  P W Ś C P S N
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • Kategorie

 • © Copyright 2012 Agamawspin – sekcja wspinaczkowa. All Rights Reserved.
  Phasellus elementum tristique nullaortor placerat vel. Vestibulum consectetur, purus id dapibus cursus.
  Designed by divbox.pl