Regulamin

Sekcja wspinaczkowa Agama

ZASADY FUNKCJONOWANIA SEKCJI WSPINACZKI SPORTOWEJ JUNIORÓW „AGAMA” w KLUBIE WYSOKOGÓRSKIM WARSZAWA

 

Sekcja Wspinaczki Sportowej Juniorów „Agama” jest częścią Sekcji sportowej Klubu Wysokogórskiego Warszawa.

 1. Misja

Agama jest sekcją wspinaczkową dzieci i młodzieży. Jej głównym celem jest wszechstronny rozwój wspinaczkowy młodych osób. Wysoko wykwalifikowana kadra, duże doświadczenie (sekcja istnieje od 2001 roku), oraz wyniki uzyskiwane przez członków i wychowanków sekcji (sportowe, jak i ogólnowspinaczkowe) są gwarantem najwyższej jakości zajęć.

 • Naszą misją jest „zarażenie” dzieci i młodzieży pasją do wspinaczki.
 • Pokazujemy, czym jest wspinaczka i jak wiele ma odsłon. Uczymy stawiania pierwszych kroków wspinaczkowych na sztucznej ściance, zasad asekuracji we wspinaczce, oraz podstawowych operacji sprzętowych. Uczymy różnych dyscyplin wspinaczkowych (buldering, prowadzenie, czasówki) i różnych technik wspinaczkowych.
 • Wyjeżdżamy razem na obozy w skałach, na zawody wspinaczkowe i pokazujemy dalsze możliwości rozwoju (m.in. góry).
 • Tworzymy indywidualny plan treningowy, uczymy samodzielnego planowania procesu treningowego, przygotowania się do zawodów i do wspinaczki w skałach.
 • Organizujemy od 14 lat zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży, które są włączone do Pucharu Polski
 • Stawiamy na kompleksowy rozwój dzieci i młodzieży. Członkowie Agamy osiągają wiele sukcesów sportowych (m.in. wielokrotne Mistrzostwo Polski w każdej grupie wiekowej, trzykrotne wicemistrzostwo świata).
 • Dla nas liczy się jednak nie tylko wynik sportowy. Co prawda stanowi on ważny miernik rozwoju, ale nie jedyny. Równie ważny jest stabilny i wszechstronny rozwój zarówno fizyczny, psychiczny, emocjonalny i społeczny.
 • Dzieciaki z sekcji, oprócz własnych treningów, pomagają rozpowszechnić ten sport wśród swoich rówieśników i dorosłych angażując się w organizację różnego rodzaju inicjatyw (m.in. „Lato w mieście” i „Zima w mieście”, zajęcia wspinaczki dla dzieci z rodzin patologicznych, dzieci z Domów Dziecka, czy dzieci niewidomych).
 • Jak pokazuje historia, dzięki takiemu podejściu wychowaliśmy już wielu „pełnowartościowych wspinaczy” (m.in. Kuba Jodłowski, Michał Kulpiński, Nina Gmiter, Zuzia Maciejczyk, Mateusz Szmajda, Stefan Madej, Szymon i Michał Łodzińscy), z których wielu prowadzi teraz treningi w Agamie.

Dla kogo?

Prowadzimy zajęcia dla osób w niemal każdym wieku (od 5 lat). Poziom umiejętności także nie jest żadną przeszkodą. Z nami postawicie zarówno pierwsze kroki, udoskonalicie swoje umiejętności w sekcji rekreacyjnej, jak i wprowadzimy Was w świat wyczynowego treningu dla sportowców.

Schemat szkolenia w Agamie wygląda następująco:

Poziom początkujący:

– Dla kogo: dla osób rozpoczynających przygodę ze wspinaniem oraz dla osób, które nie trenowały wcześniej w Agamie;

– Wiek: od 5 lat, w zależności od wieku, instruktor indywidualnie ustala program szkolenia i dobiera odpowiednie metody;

– Forma: zajęcia indywidualne z instruktorem;

– Zakres szkolenia: zasady obowiązujące na ściance wspinaczkowej, podstawy wspinania, nauka asekuracji;

– Cel: przygotowanie do zajęć w grupie na poziomie rekreacyjnym. Każdy nowy członek sekcji musi przejść indywidualne szkolenie z asekuracji i posługiwania się sprzętem wspinaczkowym. Czas trwania szkolenia na poziomie podstawowym zależny od wieku uczestnika oraz innych czynników; instruktor decyduje kiedy uczestnik może dołączyć do treningów w grupie;

– Weryfikacja celu: sprawdzenie przez instruktora nabytych umiejętności; Szkolenie jest zakończone egzaminem praktycznym z asekuracji. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć – choć nie wyłączyć całkowicie – ryzyko wypadku.

Poziom rekreacyjny:

– Dla kogo: dla osób, które odbyły szkolenie na poziomie początkującym, bądź (w przypadku osób, które wspinały się wcześniej) zostały sprawdzone przez instruktora, że posiadają wiedzę i umiejętności wymagane na tym poziomie. Wszyscy uczestnicy zajęć asekurują się w nawzajem, więc czynność ta musi być perfekcyjnie opanowana

– Wiek: istnieją 2 grupy wiekowe – grupa 1 dla dzieci w wieku 7- 13 lat, oraz grupa 2 dla młodzieży w wieku 13-19 lat;

– Forma: zajęcia 1-1,5 godz, 3 razy w tygodniu, w grupach ok 8 osobowych;

– Zakres szkolenia: nauka i doskonalenie techniki wspinania, nauka różnych dyscyplin wspinaczkowych (buldering, na trudność, na czas), trening ogólnorozwojowy;

– Cel: przygotowanie do samodzielnego wspinania na sztucznej ściance, przygotowanie do wspinania w skałkach;

– Weryfikacja celu: okresowe sprawdziany, starty w zawodach rekreacyjnych, wyjazdy sekcyjne w skałki;

Poziom sportowy:

– Dla kogo: dla osób, które odbyły szkolenie na poziomie rekreacyjnym i instruktorzy stwierdzą, iż osoba jest gotowa na podjęcie treningów na poziomie sportowym;

– Wiek: istnieją 2 grupy wiekowe – grupa 1 dla dzieci w wieku 7- 13 lat, oraz grupa 2 dla młodzieży w wieku 13-19 lat;

– Forma: zajęcia 1,5- 2godz, 3 razy w tygodniu, w grupach ok 8 osobowych;

– Zakres szkolenia: trening sportowy indywidualnie dobierany do wieku, celów sportowych oraz kalendarza zawodów i wyjazdów;

– Cel: przygotowanie do zawodów sportowych; przygotowanie do wspinaczki sportowej w skałkach

– Weryfikacja celu: wyniki na zawodach sportowych, testy sprawnościowe, wyniki w skałkach.

Zasady prowadzenia zajęć w Agamie

Pkt 1. Etapy szkolenia

Nowe osoby

Procedura dla każdej osoby rozpoczynającej treningi w sekcji wspinaczkowej Agama jest następująca:

–  Rozmowa wstępna z rodzicami bądź opiekunami prawnymi osoby niepełnoletniej. Temat rozmowy obejmuje m.in. zasady funkcjonowania sekcji, zasady obowiązujące we wspinaczce sportowej, ryzyko związane z uprawianiem wspinaczki, oraz konieczność wykupienia ubezpieczenia NNW. Rozmowa kończy się podpisaniem zgody rodziców na członkostwo dziecka w Klubie Wysokogórskim i w zajęciach sekcji Agama. Warunkiem przystąpienia do KW Warszawa i uczestnictwa w zajęciach sekcji „Agama” w przypadku osoby niepełnoletniej jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Zgoda rodziców na członkostwo dziecka w Klubie Wysokogórskim i w zajęciach sekcji Agama                              zgoda-na-czlonkowstwo_formularz
 2. Deklaracja przystąpienia do Klubu Wysokogórskiego Warszawa.
 3. Zdjęcie do legitymacji
 4. Dowód wpłaty składki rocznej na konto KW Warszawa

– w przypadku osób początkujących, warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest odbycie indywidualnego szkolenia na poziomie podstawowym (opis powyżej);

– w przypadku osób deklarujących poziom wyższy, indywidualne sprawdzenie posiadanych umiejętności; kwalifikację do odpowiedniej grupy przeprowadza instruktor Agamy prowadzący zajęcia w grupie, do której ma trafić uczestnik (po przeprowadzonym wywiadzie), bądź Małgorzata Kusztelak.

Członkowie sekcji

 • W treningach sekcji mogą uczestniczyć tylko członkowie KW Warszawa, którzy opłacili składkę roczną i są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków we wspinaczce sportowej.
 • Członkowie sekcji biorąc udział w zawodach wspinaczkowych reprezentują Klub Wysokogórski Warszawa.
 • Członkowie sekcji Agama mają opracowywany indywidualny program rozwoju. Program ten ustalają trenerzy Agamy.
 • Chęć rezygnacji z zajęć lub zmiany klubu należy złożyć w formie pisemnej z minimum trzy miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Opłaty za treningi należy uiszczać za każdy miesiąc kalendażowy do 10 dnia każdego miesiąca.

Pkt 2. Instruktorzy Agamy

Pomimo, iż zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce, do prowadzenia zajęć ze wspinaczki nie ma konieczności posiadania uprawnień instruktorskich, w celu dbania o jakość i bezpieczeństwo zajęć prowadzonych w sekcji wspinaczkowej Agama wprowadza się następujące przepisy wewnętrzne.

1. Prowadzący zajęcia indywidualne na poziomie początkującym

Zajęcia indywidualne na poziomie początkującym mogą być prowadzone jedynie przez osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia, tzn. instruktorzy i trenerzy wspinaczki sportowej,  instruktorzy wspinaczki skalnej PZA, operatorzy ściany wspinaczkowej; ponadto wymagana jest dodatkowo umiejętność pracy z dziećmi i posiadana praktykę w tym zakresie.

2. Prowadzący zajęcia grupowe na poziomie rekreacyjnym j.w.

3. Prowadzący zajęcia grupowe na poziomie sportowym j.w.

4. Pomocnicy

Pomocnikami Agamy mogą być osoby, które posiadają duże i udokumentowane doświadczenie w uczestnictwie i współprowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, które przejdą specjalistyczne szkolenie i zdadzą egzamin poświadczający posiadaną wiedzę i nabyte umiejętności. Osoba taka dostaje stosowne zaświadczenie. Pomocnicy Agamy pomagają w organizacji zawodów, imprez okolicznościowych agamy oraz w wyjątkowych sytuacjach w prowadzeniu zajęć grupowych. W każdym przypadku Pomocnik Agamy pracuje pod bezpośrednim nadzorem instruktora i zgodnie z planem szkoleniowym przez niego ustalonym. Pomocnik nie jest samodzielnym pracownikiem, a jedynie osobą wspomagającą Instruktora Agamy.

Pkt 3. Liczebność grup

Pomimo, iż zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce (i innych państwach), nie ma limitów liczebności uczestników zajęć przypadających na jednego prowadzącego, w celu dbania o jakość i bezpieczeństwo zajęć prowadzonych w sekcji wspinaczkowej Agama wprowadza się następujące przepisy wewnętrzne.

1. Poziom początkujący

W większości przypadków są to zajęcia indywidualnie. Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach dopuszcza się możliwość 2 uczestników przypadających na jednego prowadzącego. Ponadto, na dalszym etapie szkolenia na poziomie początkującym, uczestnicy odbywają część zajęć w grupach 2 osobowych, co ma na celu umożliwienie nauki asekuracji.

2. Poziom rekreacyjny

Zajęcia na poziomie rekreacyjnym prowadzone są w grupach maksymalnie 8 osobowych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość uczestnictwa w zajęciach więcej, iż 8 osób. W takim przypadku zajęcia są współprowadzone przez większą liczbę prowadzących, niemniej jednak zawsze obowiązują następujące limity: maksymalnie 8 uczestników przypadająca na jednego Instruktora Agamy, maksymalnie 4 uczestników przypadająca na jednego Pomocnika Agamy, łącznie maksymalnie 12 uczestników w grupie.

3. Poziom sportowy

Zajęcia na poziomie sportowym prowadzone są w grupach maksymalnie 8 osobowych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość uczestnictwa w zajęciach więcej, niż 8 osób. W takim przypadku zajęcia są współprowadzone przez większą liczbę prowadzących, niemniej jednak zawsze obowiązują następujące limity: maksymalnie 8 uczestników przypadająca na jednego Instruktora Agamy, maksymalnie 4 uczestników przypadająca na jednego Pomocnika Agamy, łącznie maksymalnie 12 uczestników w grupie.

Pkt 4. Spis grup oraz prowadzących w okresie wrzesień 2016- luty 2017

W okresie wrzesień 2016- luty 2017planowane jest prowadzenie następujących grup w Agamie:

 1. Poziom początkujący

Brak stałych grup. Zajęcia indywidualne będą prowadzić: Michał Kulpiński, Zuzia Maciejczyk, Tomek Zacharewicz, Jakub Jodłowski, Paweł Haciski, Małgorzata Kusztelak, Iza Gadoś

 1. Poziom rekreacyjny

Grupa 1 – dzieci w wieku 7- 13 lat, będzie prowadzona przez: Małgorzatę Kusztelak, Michała Kulpińskiego,  Zuzię Maciejczyk i Mateusza Szmajdę.

Grupa 2 – dzieci w wieku 13- 19 lat, będzie prowadzona przez: Małgorzatę Kusztelak , Zuzię Maciejczyk, Mateusza Szmajdę i Michała Kulpińskiego

2. Poziom sportowy

Grupa 1 – dzieci w wieku 7- 13 lat, będzie prowadzona przez: Małgorzatę Kusztelak, Jakuba Jodłowskiego i Michała Kulpińskiego

Grupa 2 – młodzież w wieku 13-19 lat, będzie prowadzona przez: Małgorzatę Kusztelak i Jakuba Jodłowskiego

Pkt.5. Zobowiązania uczestników zajęć

Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do  przestrzegać następujących zasad:

 • Należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora, oraz przestrzegać regulaminu ściany wspinaczkowej, na której  trenujemy.
 • Na treningi należy uczęszczać systematycznie minimum dwa razy w tygodniu, a każdą nieobecność trzeba wcześniej zgłaszać instruktorowi prowadzącemu i ją usprawiedliwić.
 • Nie można spóźniać się na treningi
 • W czasie treningu należy „dać z siebie jak najwięcej” i starać się wykonać wszystkie zadania wyznaczone przez trenera.
 • Każde gorsze samopoczucie, niedyspozycję  lub dolegliwość trzeba koniecznie zgłosić instruktorowi.
 • Po zakończeniu treningu trener prowadzący nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci.
 • Opłaty za zajęcia należy uregulować do 7 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie instruktor może nie wpuścić dziecka na zajęcia.
 • Osoba, która chce zrezygnować z zajęć musi złożyć rezygnację z miesięcznym wyprzedzeniem.  Tym samym musi wnieść opłatę za miesiąc, w którym składa rezygnację, oraz następny (nawet jeśli nie może uczęszczać na zajęcia).

 • Lipiec 2020
  P W Ś C P S N
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Kategorie

 • © Copyright 2012 Agamawspin – sekcja wspinaczkowa. All Rights Reserved.
  Phasellus elementum tristique nullaortor placerat vel. Vestibulum consectetur, purus id dapibus cursus.
  Designed by divbox.pl